ELS IMPOSTOS A LA PIME

ELS IMPOSTOS A LA PIME

Un dels temes que més preocupen a les pimes i als emprenedors és la fiscalitat de las seva empresa, és a dir, els impostos que ha de pagar religiosament si no vol arriscar-se a una multa per part d’Hisenda. Si bé és cert que molts autònoms i organitzacions prefereixen delegar aquesta responsabilitat a una gestoria, és important que totes les persones han de conèixer quins són els seus deures i les seves obligacions amb l’Administració. Per això, avui des del blog d’ESEC Centre de formació de Sabadell volem dedicar aquesta nova entrada als principals impostos que totes les pimes han de tributar periòdicament.

curs de impostos a la pime

Totes les pimes i autònoms estan obligats a  presentar les declaracions corresponents i a pagar dos tipus d’impostos: l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Ambdós s’han de presentar de manera trimestral all llarg de tot un any conegut com l’exercici fiscal. L’IRPF grava les rendes empresarials obtingudes per l’autònom i en funció de la nostra activitat, podem escollir entre el Regim d’Estimació Directa Simplificada, el Regim d’Estimació Directa Normal i el Regim d’Estimació Objectiva (més coneguda amb el nom de mòduls). Cada tres mesos es calcula l’import a pagar i un cop a l’any s’ha de presentar la declaració de la renda, el resultat de la qual pot ser una devolució o un pagament. Si Hisenda estima que has pagat més del que et tocava, hi haurà una devolució de la diferencia, si per el contrari has pagat menys, llavors hauràs d’abonar el resultat. Pel que fa a l’IVA, aquest és un impost indirecte que grava el consum i que paga el consumidor final del producte. L’autònom o la pime el que fan és recaptar aquests diner per Hisenda, són els intermediaris de l’operació, i el que han de pagar és la diferencia entre l’IVA cobrat als seus clients i l’IVA que han pagat per les seves compres als seus proveïdors. Al igual que l’IRPF, es paga trimestralment.

Les obligacions comptables de les pimes

Tots els autònoms i pimes, a banda dels impostos que han de pagar periòdicament, han de portar la comptabilitat de la seva empresa de manera exhaustiva, apuntant en diferents llibres comptables totes les factures i rebuts de les vendes i de les despeses. En cas d’una inspecció, Hisenda pot reclamar els llibres de l’IVA i l’IRPF per comprovar les dades declarades trimestral y anualment. L’incompliment d’alguna de les obligacions fiscals amb Hisenda pot comportar i comportarà sancions que ens poden costar molts diners si no fem bé les declaracions o la inspecció determina que no hem tributat correctament. A ESEC Centre de formació de Sabadell entenem bé la preocupació de molts autònoms i pimes davant de la fiscalitat de la seva empresa, i per això posem a l’abast de qualsevol que necessiti o vulgui adquirir els coneixements adients per confeccionar els impostos que afecten a un negoci, un curs específic on aprendreu ha elaborar els impostos de manera fàcil i pràctica. ¡Us esperem!

esec cursos formacio sabadell