GUANYAR TEMPS AL TEMPS

GUANYAR TEMPS AL TEMPS

El temps és un recurs únic i irreemplaçable que tenim totes les persones,  però que pocs saben com aprofitar-lo adequadament. L’administració del temps és una forma de viure i de ser i sovint esdevenen contradiccions quan hom vol canviar els seus hàbits per aprofitar millor el seu temps, tant en l’àmbit laboral com en el personal. En aquest sentit, hi ha un munt d’idees equívoques respecte al temps i la productivitat. No és veritat que una persona que treballi més temps i més intensament, sigui més productiu, de fet, el més probable és que faci el seu treball de manera menys eficaç per no descansar correctament.

Quan parlem de productivitat, ens referim al resultat obtingut de l’aprofitament eficient dels recursos materials, econòmics i humans en la realització d’una activitat en un determinat temps. És a dir, establim una relació entre els resultats i els esforços, o entre els productes resultants i els mitjans d’obtenció. Al món laboral aquest factor és imprescindible i es fa necessari, cada cop més per part de les empreses, una gestió eficient del temps per augmentar la seva productivitat. L’administració del temps sorgeix cada dia, a cada minut com a resultat de les nostres decisions (petites i grans) i és vital saber gestionar les nostres accions. Un aprofitament correcte del temps permet a les persones gaudir de la seva feina i del seu descans, però no sempre sabem com fer-ho o tenim les eines adequades.

businessman looking to drawing business time concept on wall

Ítems imprescindibles en la gestió del temps

Un primer pas en la bona gestió del temps seria identificar els objectius i les prioritats, d’aquesta manera tindrem un llistat mental d’allò que no es postergable i requereix la nostra atenció immediata. Dins una empresa, un segon pas seria conèixer les pràctiques habituals de l’organització en quant a la planificació del temps i conèixer el cicle vital del treball i adaptar-lo a aquesta planificació. Un tercer pas passaria per seleccionar aquelles estratègies més eficaces per aconseguir els objectius i les prioritats que ens vam marcar al principi. Amb les habilitats apreses per gestionar el nostre temps, guanyarem benestar tant al treball com a la nostra vida personal.

Però si volem complir els objectius proposats, hem de tenir en compte premisses com el nostre rendiment, els moments del dia on som més productius i eficients, i reflexionar sobre allò que ens està perjudicant. I també alguns factors que ens fan perdre el temps com les interrupcions per visites, per trucades de telèfon, la falta d’informació o els malentesos, un excés de reunions, la burocràcia, la falta d’assertivitat, no saber dir “no”, no delegar, subestimar les pròpies capacitats, postergar, al inconstància, etc. Tots aquests problemes, però, tenen solució amb el curs que ESEC Centre de formació de Sabadell posa a la vostra disposició. Amb el curs “Guanyar temps al temps” coneixeràs les eines necessàries per ser més eficaç i productiu aprofitant al màxim el temps del que disposes.

esec cursos formacio sabadell