Millora la teva empresa amb el quadre de comandament

Millora la teva empresa amb el quadre de comandament

Moltes empreses han fet un pas endavant alhora de controlar i gestionar  tot el que passa a nivell intern, per poder tenir un control de l’activitat de l’empresa. Una de les eines més utilitzades per al control i la previsió del funcionament de les empreses és el quadre de comandament.

Què és el QD (quadre de comandament)?

Ja a principis del segle XX i durant la revolució que la introducció de la direcció científica va suposar, els enginyers de sistemes van desenvolupar quadres de control que combinaven diversos indicadors per mesurar el funcionament de les dimensions organitzatives.

Com a eina de gestió, el quadre de comandament el trobem a França a meitat del segle XX. A partir dels anys vuitanta, el concepte de quadre de comandament es transforma i evoluciona en la seva aplicació a les Administracions Públiques, tenint la funció d’instrument pràctic de gestió i, amb el temps, ha passat a tenir una rellevància especial en la introducció de la gestió per objectius.

El quadre de comandament sorgia com una crítica dels models de control que exercien les empreses privades sobre els temes financers, centrats en assolir l’èxit econòmic, però a diferencia d’això, el quadre de comandament integral analitza tant els factors financers com els que no ho són. És un instrument que recull, d’una forma sintètica i sistèmica, la informació rellevant sobre la gestió, realització d’actuacions i l’assoliment dels objectius d’una organització amb la finalitat de ser utilitzada pel directiu, especialment en la presa de decisions.

 

Teamwork

Teamwork

Segons el text del Manual de disseny de quadres de comandament per a les unitats directives de la Generalitat de Catalunya (1999), les utilitats del quadre de comandament serien:

  • Millorar el procés en la presa de decisions per tal d’aconseguir els resultats desitjats
  • Sistematitzar els controls de l’organització
  • Facilitar la comunicació
  • Millorar la planificació
  • Facilitar un coneixement ràpid i sintètic dels aspectes essencials de l’organització i del seu entorn.
  • Servir com a instrument de diàleg amb els col·laboradors

Com funciona?

Fer un QD no és una tasca senzilla, ja que per fer-ho possible necessitem una formació prèvia i conèixer com donar-li l’ús correcte per treure el màxim profit. Al centre de formació ESEC t’ofereixen un curs de formació per aprendre a fer-lo servir d’una manera eficient.

T’ensenyaran a controlar la situació del negoci treballant amb les variables més importants de l’empresa i determinar on es localitzen les oportunitats, els guanys, les pèrdues… Sabràs com calcular el potencial de millora dels resultats de l’empresa, t’explicaran quins són els indicadors de referencia més útils, aprendràs a dissenyar un sistema de retribució variable, mitjançant un quadre d’indicadors, i coneixeràs quines són les eines que ajuden a fer el seguiment d’indicadors/objectius del teu pressupost.

esec cursos formacio sabadell