Què és i com funciona la bonificació a la formació?

Què és i com funciona la bonificació a la formació?

Entrevista a Rosa Subirana, coordinadora d’estudis a ESEC

rosa-subirana

Rosa Subirana és l’alma mater d’ESEC, n’és la coordinadora d’estudis. Amb més de 20 anys d’experiència com a responsable de formació al Centre Metal·lúrgic, ara continua amb el mateix entusiasme a ESEC per apropar la formació a tothom.

Pregunta: Rosa, què és la bonificació a la formació de la Fundación Tripartita?
Resposta: Totes les empreses de tots els sectors disposen d’un crèdit bonificable per invertir en la formació dels seus treballadors. La Fundación Tripartita és l’entitat estatal que el gestiona. Les empreses amb treballadors dins del règim general de la Seguretat Social paguen un percentatge mensual destinat a formació. A final d’any, han acumulat una borsa de diners per invertir en formació de l’any següent dins del crèdit bonificable.

P: Com pot una empresa saber de quin crèdit disposa?
R: Es pot obtenir aquesta informació entrant a la plataforma web de la Fundación Tripartita. Des d’ESEC, informem les empreses que volen saber-ho i, amb la seva autorització prèvia, fem nosaltres la consulta. Aquest any, l’import exacte de què disposa cada empresa no se sap de ben cert perquè la Seguretat Social encara no ha ‘volcat’ les dades al sistema. Es pot arribar a deduir, de forma aproximada, si la situació de l’empresa, pel que fa al nombre de treballadors, no ha variat substancialment respecte de l’any anterior.

P: Si no se sap el crèdit formatiu, es pot bonificar la formació?
R: Sí, és clar. Malgrat que no es coneix l’import exacte que correspon a cada empresa, tota la formació feta des d’1 de gener a 31 de desembre de 2017 es pot bonificar perquè entra dins del període 2017. Això sí, en acabar l’any, aquelles empreses que els quedi crèdit per invertir en formació no el podran acumular ni invertir l’any següent. Són uns diners que, si no s’utilitzen, es perden. bonificacio-formacio-sabadell

P: Quins tipus de cursos es poden dur a terme?
R: És possible bonificar qualsevol formació que estigui relacionada amb l’activitat de l’empresa o que aporti valor al treballador, en el sentit de millorar la seva tasca professional o fer més eficaç el seu dia a dia a la feina.

P: Hi ha alguna limitació o requisits per demanar les bonificacions?
R: Sí. Els requisits són que el treballador que fa la formació estigui donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social, que la formació sigui d’una durada superior a dues hores i que hi hagi un màxim de 25 alumnes a l’aula.
La formació pot ser ‘in company’ o oberta, a ESEC mateix o a un altre lloc, en modalitat presencial o online, en grup o individual. S’ha de demanar la bonificació amb 7 dies d’antelació a l’inici del curs.

P: Quines són les quantitats econòmiques que es bonifiquen?
R: Hi ha dos barems. Un per a un tipus de formació que es considera bàsica, com pot ser un curs d’anglès o d’ofimàtica d’iniciació, per al qual la Fundación Tripartita paga, com a màxim, 9 euros per hora i per alumne. I un altre, que representa la major part de la formació, i que ja es considera formació especialitzada. Per a aquesta es paguen, com a màxim, 13 euros per hora i alumne. Hi ha, també, una tercera opció: la formació online o teleformació per a la qual la Fundación Tripartita paga 7,5 euros per hora i alumne, en aquest cas tant si és de nivell bàsic com avançat.

P: El cost d’una formació pot arribar a ser de zero?
R: Sí, evidentment. Tot està en funció del crèdit bonificable que disposi l’empresa, de la quantitat d’alumnes i de les hores impartides en la formació.

P: I per als autònoms, hi ha algun avantatge?
R: De les bonificacions de la Fundación Tripartita, els autònoms en queden exclosos. El que sí fem, a ESEC, és posar de la nostra part tant com podem. Per això, ja fa un temps vam decidir aplicar-los un descompte del 15 per cent sobre la matrícula, descompte que fem tant a autònoms com a persones sense feina. Però això corre del nostre compte.

P: Una empresa que vulgui gestionar el crèdit i no sàpiga com fer-ho, us pot demanar assessorament?
R: Sí, i tant! Amb tants anys d’experiència, ens hem trobat molts casos i diferents situacions, tant d’empreses grans com petites.

Punts clau del procés de la bonificació a la formació

  1. L’empresa envia una o més persones de la seva plantilla en règim general per fer la formació escollida al centre ESEC. També es pot fer ‘in company’.
  2. A ESEC, donem d’alta el curs amb totes les dades de dies i horaris d’impartició, continguts i alumnes.
  3. Preparem tota la documentació oficial de fulls de signatures, certificats d’assistència, enquestes de satisfacció i diplomes, si s’escau.
  4. Impartim la formació i l’empresa paga la factura corresponent a ESEC.
  5. Fem el tancament del curs: amb la liquidació de costos on figura la llista de les persones que, efectivament, l’han acabat amb un 85% d’assistència a classe; i l’import màxim aprovat per a ser bonificat, segons el tipus de formació i hores realitzades.
  6. Enviem la liquidació de costos a l’empresa perquè pugui descomptar-s’ho del pagament de la Seguretat Social del mes següent.

ESEC fa tota la gestió amb la Fundación Tripartita per tal de poder recuperar el màxim import en forma de bonificacions. Tota la documentació i tràmits han d’estar complets i ben fets perquè, en qualsevol moment i sense avís previ, hi pot haver una inspecció.

Novetats FUNDAE 2018

Està ja disponible l’aplicació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) per poder realitzar els tràmits obligatoris per a la bonificació de la formació per l’any 2018.

Les dues novetats més importants d’aquest 2018 són:

  1. Es permet la formació de més de 8 hores diàries, sempre i quant la formació es concentri en una sola jornada.
  2. Les empreses de menys de 50 treballadors poden acumular el crèdit que no hagin utilitzat aquest any durant els dos anys següents, sempre i quant contestin ‘SI’, a la pregunta: “¿Manifiesta la empresa la voluntad de acumular su crédito de formación con el siguiente o los dos siguientes ejercicios?”. Aquesta pregunta es troba a l’apartat de “Datos Empresa” i recomanem que es marqui sempre.