L’empresa familiar: més compromís, més arrels

L’empresa familiar: més compromís, més arrels

Aquest article ha estat possible gràcies a la valuosa aportació de Mero Aymà, creador de Business and Love. Mero Aymà és un professional amb una àmplia experiència en l’acompanyament de persones i empreses. Contribueix a l’evolució i creixement de les empreses familiars, en la seva professionalització amb un clar enfocament i voluntat de cuidar els vincles familiars.

Les empreses familiars: un sistema viu

Les empreses familiars són projectes empresarials on hi participen dues o més persones d’un mateix nucli familiar. El vincle amb l’empresa pot estar en la gestió, en la propietat o en ambdós aspectes. La família té, a més, un pes rellevant dins la direcció del negoci.

L’empresa familiar pot néixer com a tal o s’hi pot convertir. És un sistema viu. Pot néixer d’un fundador i ampliar-se després amb altres persones de la família.

El sector, nombre de treballadors o facturació, tot i que són rellevants, no són trets diferencials. Els que sí és singular d’aquests tipus d’empreses són trets com el nivell generacional, si és de primera, segona o tercera generació. També ho és el tipus de vinculació familiar: no és el mateix un pare i un fill que un consorci de cosins, per exemple. O el nombre de branques familiars. Com més branques familiars, més complexitat. Finalment, caldrà veure si l’empresa està dirigida o no per membres de la família i el rol que hi tenen: si la família és a la direcció de l’empresa, si només té la propietat o si la gestiona un professional independent.

Compromís i cultura corporativa a les empreses familiars

Quasi 9 de cada 10 empreses a Catalunya, són familiars, i aquestes donen feina a 7 de cada 10 treballadors.

El primer aspecte clau de les empreses familiars és un alt grau de compromís amb el present i futur de la companyia. Poden ser models d’empresa amb 30, 40 i 50 anys d’antiguitat. Lluny de l’ànsia especuladora, solen acceptar menys dividends i el seu compromís real és amb la continuïtat.

La identitat i la cultura corporatives en l’empresa familiar vénen molt marcades per la seva història i valors familiars.

L’empresa familiar, un magnífic lloc per treballar, per enriquir-se, per guanyar-se la vida, per crear un patrimoni i un regal fantàstic per a les següents generacions.

L’empresa familiar és un magnífic lloc per treballar i desenvolupar-se professionalment, i per fer créixer un patrimoni que va més enllà dels diners i les propietats. Cal crear consciència que, més enllà de les màquines, de les rajoles, de la cartera de clients hem de posar en valor l’emprenedoria, un element molt rellevant que es transmet de generació en generació.

Empreses familiars: grans pedreres d’emprenedors

Es dóna el fet que moltes empreses familiars no perduren més enllà de dues generacions, en gran mesura per la manca de preparació i adaptació al canvi necessari. Malgrat les seves especificitats, una empresa familiar, està exposada a qualsevol turbulència de mercat, obsolescència de producte o tecnologia, i en aquest sentit, corre els mateixos riscos que les altres.

Successió en les empreses familiars.

(Imatge cedida per Business and Love)

La bona notícia és que, per cada empresa de caràcter familiar que desapareix, n’apareixen quatre de noves. Quatre empreses de quatre néts, quatre néts de l’avi que va fundar l’empresa original. Això és degut a l’esperit emprenedor que, d’una manera o altra, es transmet de generació en generació. És una magnífica pedrera d’emprenedors.

Tanmateix, els vincles emocionals fan que els sentiments estiguin més a flor de pell i, de vegades, es paguin preus molt alts. Els negocis i la família poden ser elements complicats de combinar si es confonen els rols familiars i professionals, es retarda el relleu generacional i s’evita gestionar la discrepància entre els seus membres.

Projecció de les empreses familiars

Les empreses familiars a Catalunya solen ser PIMES. Sovint, són massa petites i poden tenir un perfil una mica endogen. Això dificulta el fet d’aconseguir aliances i acords amb altres empreses. I molts cops seria desitjable.

Cal treballar vincles i emocions, propis d’aquests tipus d’empreses, per tal d’assolir una visió més àmplia. Les empreses familiars es vinculen molt a l’èxit del negoci original; Aquest és el principal focus d’atenció. En canvi, a mesura que l’empresa creix hauria d’anar obrint altres divisions, empreses… convertir-se en un grup empresarial. La cultura del fracàs està molt arrelada i resulta del tot limitant.

La proposta és, primer de tot cuidar els vincles, treballar les relacions. Cal ser inclusius amb els punts de vista i expectatives de les noves generacions vers la manera de fer negocis dins la familia.

Per exemple, en una empresa en primera generació, on el fundador ha treballat 24 hores al dia per aixecar el seu negoci i que ha tingut èxit. Tot ho ha aconseguit a través de l’esforç, del treball, de delegar poc, i de ser-hi sempre. Les generacions que vénen darrere, què han après? A fer el mateix. És el seu patró d’èxit. Però ara cal adaptar-ne el funcionament; no és fàcil.

És fonamental prendre consciència de l’origen de molts hàbits i maneres d’actuar per poder canviar-los. És una part del treball emocional que s’ha de fer i que resulta transcendental.

La gent paga preus molt alts. Cap negoci del món val la pena si es trenca un vincle familiar del tipus pare-fill, germà-germà… El preu es paga en aquesta generació o en les següents.

Quan una empresa passa de primera a segona generació, creix i comença a necessitar estructures noves de govern: des de consells de família, consells d’administració, participació de consellers externs, societats holding per contenir accions… fer moviments societaris determinats. Tanmateix, aquests moviments s’han construir a través del respecte de la història i de la missió fundacional.

Curs empresa familiar

(Imatge cedida per Business and Love)

Un aspecte delicat a treballar és el de la successió. Cal acompanyament i formació per a qui deixa el càrrec i per a qui l’agafa.

L’estil de treball de Business and Love és un estil molt ‘artesanal’. No hi ha solucions estàndard. Evitar prejudicis, acompanyar amb la ment molt oberta. Buscar solucions que incloguin totes les veus, expectatives.

Cursos a ESEC especialitzats en empresa familiar

A ESEC hem dissenyat una proposta formativa en clau de cicle, dedicada a l’empresa familiar.

Volem cobrir temes com la propietat responsable: contemplar el capital més enllà de l’aspecte purament econòmic, considerar el capital relacional, la relació de l’empresa amb la comunitat; i donar eines per a una empresa familiar que creix, que passa a una segona o tercera generació.

El principal objectiu d’aquests cursos no és tant oferir un contingut teòric, com un contingut experiencial; crear consciència en un espai d’intercanvi i de reflexió; treballar la prudència, el respecte i l’assertivitat.

Empresa o família, què és primer?

És una pregunta sense resposta, una pregunta que convida a la reflexió: ‘què és per a mi empresa?’ I per a la meva família, ‘què és empresa?’ Molts dubtes sorgeixen sobre aquest tema: ‘qui te dret, des de la perspectiva de la família, a formar part d’aquesta empresa?’ Entrem en un espai de debat interessant…

Inscriu-te als nostres cursos sobre empresa familiar.

esec-cursos-formacio-sabadell