Aula Daunis: la nova formació en l’àrea tècnica industrial

Aula Daunis: la nova formació en l’àrea tècnica industrial

El passat gener, ESEC va estrenar l’Aula Daunis, una nova experiència formativa que ofereix una gran varietat de tallers adreçats a professionals de l’àrea tècnica industrial. Amb aquestes noves formacions, els alumnes podran complementar o aprofundir els seus coneixements en diverses matèries d’aquest camp.

Les instal·lacions estan patrocinades per subministraments Daunis, empresa amb seu a Sabadell i Terrassa. La companyia es dedica a la comercialització de materials per a les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, aire condicionat, aire comprimit i pneumàtica.

Tecnologia capdavantera a l’Aula Daunis

Per donar un servei d’excel·lència i garantir que els alumnes surtin àmpliament preparats, les instal·lacions de l’aula Daunis estan dotades de l’última tecnologia del sector. D’aquesta manera, els estudiants adquireixen una sòlida experiència tècnica i actualitzada.

formacio-tecnica

Els equipaments estan dotats de panells de pràctiques per desenvolupar circuits i instal·lacions de pneumàtica i electropneumàtica. Addicionalment, compta amb equips de sensòrica i autòmats programables.

Cursos amb una base pràctica

Les accions formatives que oferim són transversals i poden ser útils per a diferents sectors. A més, tots els cursos són pràctics, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les destreses necessàries per aplicar-les a la seva feina.

El procediment didàctic consisteix a implementar una introducció teòrica dels temes, del funcionament dels equips i de les eines a utilitzar en cada tipus d’instal·lació. A partir d’aquí, es duran a terme les pràctiques per garantir l’adquisició de les diferents tècniques.

La metodologia es basa en què els alumnes, amb l’acompanyament dels professors, plantegin propostes de treball realistes. Posteriorment, s’han de dissenyar les solucions i comprovar el seu funcionament en els entrenadors corresponents. El procés es basa en l’ús de simuladors informàtics que permeten monitoritzar els circuits als taulers de pràctiques abans del muntatge.

Tot el projecte està constantment supervisat pels nostres docents. Addicionalment, el procés d’aprenentatge es complimenta amb l’ús de programes de dibuix i simulació informàtica.

En cada formació es fixa un nombre determinat de pràctiques que va en funció del tipus de curs. La proporció aproximada de la càrrega lectiva és de 60 per cent de pràctica i 40 per cent de teoria. Si és necessari, es poden realitzar tutories de seguiment sobre aquelles matèries en les quals els alumnes necessiten aprofundir.

Pel que fa als materials didàctics, es treballa amb diferents formats: apunts en paper o format digital, llibres de text i altres documents, com catàlegs tècnics.

Gran varietat de formacions en l’àrea tècnica industrial

Enguany ESEC ofereix la següent programació de cursos:

  • Electricitat bàsica.
  • Electricitat industrial (automatismes elèctrics) Nivell 1.
  • Electricitat industrial (sensòrica) Nivell 2.
  • Programació d’autòmats programables. Nivell 1
  • Programació avançada d’autòmats programables. Nivell 2
  • Manteniment mecànic.
  • Pneumàtica i electropneumàtica industrial. Nivell 1.
  • Pneumàtica i electropneumàtica industrial. Nivell 2.

En aquesta àmplia gamma, trobem cursos adreçats a perfils professionals molt concrets i també transversals, és a dir, que poden ser útils per enriquir la feina de diferents perfils.

ESEC valora minuciosament la seva oferta formativa d’acord amb dos criteris: la necessitat del mercat laboral a la zona i la demanda pròpia dels alumnes i les empreses.

cursos-tecnics-sabadell

Els tallers que s’imparteixen en aquesta aula són de diferents nivells: des d’iniciació fins a alta professionalització. Si és necessari, es fa una avaluació prèvia dels candidats per tal de garantir el perfecte seguiment per part de l’alumne.

La duració de cada formació és molt variada, ja que es poden celebrar jornades específiques d’un matí o una tarda, o de llarga durada per assolir un Certificat de Professionalitat complet. El més habitual és que siguin d’entre 20 i 30 hores i que es programin durant tota la franja horària del dia, sent un format més accessible pels alumnes treballadors.

El professorat és altament qualificat, ja que en la majoria dels casos presenten una llarga experiència laboral i provenen de la formació professional reglada.

Certificació acadèmica i professional

Les normes d’admissió són variades i depenen de l’especialitat; els requisits estan recollits dins de la informació general de cada curs.

Abans de començar, es valorarà el grau de formació i coneixements dels alumnes. Aquesta avaluació es realitzarà a partir d’entrevistes personals, debats amb el grup d’alumnes o a través de proves escrites individuals. Aquest procediment està pensat perquè els docents puguin dissenyar els continguts a mida de les necessitats dels estudiants. Durant el procés d’aprenentatge, l’avaluació es farà de forma continuada.

Al finalitzar cada curs el professor realitzarà un informe final amb el grau d’assoliment dels alumnes, així com les propostes de millora i les recomanacions d’itineraris formatius complementaris.

cursos-tecnics-valles

En funció del grau d’assoliment dels continguts, s’atorga un certificat d’aprofitament. Aquest certificat és possible convalidar-lo per unitats formatives de formació professional reglada. També pot servir d’informació complementària en els processos de certificació professional pel reconeixement de l’experiència laboral. Aquest últim s’emmarca dins els programes “CERTIFICAT del Departament de Treball” o del “QUALIFICAT del Departament d’ensenyament”.

Des d’ESEC estem molt satisfets de poder oferir aquestes formacions en l’àrea tècnica industrial, tant present a la nostra comarca. Tanmateix creiem que pot ser una gran oportunitat de créixer professionalment i laboralment a través de la formació, tant per a empreses com per a particulars. És més, els cursos són 100 per cent bonificables per la Fundació Tripartita, ja que tots els sectors empresarials tenen un crèdit bonificable per poder invertir en accions formatives.

Demana més informació sobre el curs de Electricitat Bàsica. Consulta tots els programas formatius de la nostra Aula Daunis, entrant a l’apartat de Formació Tècnica al nostre web:

esec-cursos-formacio-sabadell