Prevenció de riscos laborals en empreses: formació completa en PRL

Prevenció de riscos laborals en empreses: formació completa en PRL

La Rosa Subirana, Coordinadora d’ ESEC, ens explica la nova normativa en matèria de formació en PRL.

 

De la nova normativa per a la formació en PRL dels treballadors del sector metal·lúrgic, quins en són els canvis principals?
El Conveni Colectivo Estatal de la Industria , la Tecnologia y los Servicios del Sector del Metal, publicat en el BOE 145 de 19 de juny de 2017, determina una formació mínima obligatòria en prevenció de riscos laborals per a tost els treballadors del sector del metall. Per dur a terme aquesta formació es classifica la plantilla en tres grups: directius, personal d’oficina i treballadors […] Read more