Prevenció de riscos laborals en empreses: formació completa en PRL

Prevenció de riscos laborals en empreses: formació completa en PRL

La Rosa Subirana, Coordinadora d’ ESEC, ens explica la nova normativa en matèria de formació en PRL.

 

De la nova normativa per a la formació en PRL dels treballadors del sector metal·lúrgic, quins en són els canvis principals?
El Conveni Colectivo Estatal de la Industria , la Tecnologia y los Servicios del Sector del Metal, publicat en el BOE 145 de 19 de juny de 2017, determina una formació mínima obligatòria en prevenció de riscos laborals per a tost els treballadors del sector del metall. Per dur a terme aquesta formació es classifica la plantilla en tres grups: directius, personal d’oficina i treballadors de les àrees de producció i/o manteniment. Tant els directius com els treballadors d’oficina han d’acomplir 6 hores de capacitació obligatòria, que pot ser online o presencial.

D’altra banda, els empleats de l’àrea producció i/o manteniment han de cursar 20 hores presencials. Del total d’aquestes hores, 12 tenen un contingut troncal i general per a tots i 8 són específiques de cada professió. En el sector metall existeixen fins a 32 especialitats: soldadura, joieria i fusteria metàl·lica, entre d’altres. Això vol dir que si una persona té dues o tres especialitats, ha de realitzar les 8 hores específiques de cadascuna d’elles. El contingut troncal no cal repetir-lo, ja que és transversal a totes les professions del sector. A més a més, si l’empresa està obligada a tenir un delegat preventiu, aquesta persona haurà de realitzar un curs de 50 hores en PRL, 20 hores presencials i 30 hores en modalitat de teleformació.

Per últim, tots els treballadors del sector del metall han de cursar 4 hores de reciclatge en prevenció de riscos laborals cada tres anys. Les classes són presencials, excepte per als directius i per als treballadors d’oficina que les poden fer a distància.

 

Com afecta les empreses del sector metal·lúrgic?
La normativa estableix que tota la plantilla de les empreses del sector han de completar la formació en riscos laborals establerta durant els tres anys a partir de la seva entrada en vigor, és a dir, des de l’1 l’octubre de 2017. A més, obliga a capacitar a una sisena part del personal cada 6 mesos, o dit en altres paraules, a raó d’un 16,60 per cent de la plantilla al semestre o una tercera part dels treballadors per any. En cas d’inspecció, l’acreditació de la formació en els terminis acordats ha d’estar vigent.

diploma-prl

 

On es pot fer aquesta formació?
L’ oferta formativa la podeu trobar al Centre Metal·lúrgic (associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic). Les seves instal·lacions han estat homologades i els seus docents han estat reconeguts amb el títol de prevenció de riscos per realitzar l’esmentada formació. Per tant, el Centre Metal·lúrgic com a patronal ofereix els cursos i ESEC, com a centre formatiu dins de la patronal, els duu a terme. Al web d’ESEC podeu trobar els cursos de PRL que actualment s’imparteixen i que compleixen amb tots els requisits de la nova normativa.

 

Quina formació en prevenció de riscos laborals ofereix ESEC a Sabadell?
A hores d’ara, ESEC ofereix les 6 hores de formació online o presencial de PRL, tant per a directius com per a treballadors d’oficina. També imparteix cursos de 20 hores d’algunes especialitats que es poden consultar al web. D’altra banda, es dóna la capacitació de 50 hores per a delegats de prevenció i tota aquella persona que hagi d’exercir aquestes funcions a nivell bàsic en empreses del sector.

Per a més comoditat de les empreses i dels treballadors, existeixen les formacions ‘in company’. En aquesta modalitat, les empreses poden escollir el lloc on fer la formació: a les seves oficines o al nostre centre. Els horaris dels cursos també són acordats segons les necessitats de la companyia i dels treballadors.

 

S’obté alguna titulació específica?
Quan els treballadors acaben la formació, el Centre Metal·lúrgic els concedeix un títol homologat que reconeix els mèrits assolits. Per a aquelles persones que, anteriorment, ja hagin realitzat altres cursos de PRL és possible concedir convalidacions. Aquestes es duran a terme en cas d’estar en possessió de la TPC (Targeta Professional de la Construcció).

Si algú està interessat/da es pot posar en contacte amb el centre i preguntar per mi, Rosa Subirana. Estaré encantada de donar-li tots els detalls i assessorar-li en el seu cas particular.