Equips elèctrics i mecànics ATEX: instal·lació i manteniment

Equips elèctrics i mecànics ATEX: instal·lació i manteniment

‘Si les empreses no invertim en seguretat, tard o d’hora hi haurà un accident i ens costarà moltíssim més car. Necessitem canviar la mentalitat i deixar de creure que és una despesa. Les multinacionals tenen molt clar que la prevenció és sempre un estalvi que, en un temps, tindran totalment amortitzat.’ 

llorenc-galiLlorenç Gali és el professor dels programes ATEX a ESEC. Gerent d’una empresa transformadora d’ATEX, participa en subcomitès internacionals ATEX com a expert nomenat per AENOR. Certificat com a formador de l’organisme notificat francès INERIS.

Què són les Atmosferes Explosives ATEX?

Les atmosferes explosives fan referència a tots aquells espais en una empresa on hi ha un risc d’explosió degut a la possible presència de gasos, vapors o pols explosiva en la atmosfera. Aquestes zones on, per les seves condicions, es pot arribar a formar una atmosfera explosiva estan sotmeses a una legislació que se’n diu ATEX.

Les empreses tenen l’obligació legal de dur a terme un estudi per determinar si tenen zones amb risc d’explosió ATEX a les seves instal·lacions. Per exemple, amb determinats processos industrials com el tractament de farina o en les sales de pintura es creen zones ATEX amb risc d’explosió. Les zones ATEX són més freqüents del que pot semblar ‘a priori’.

Les multinacionals ho tenen molt clar, però les empreses locals ja no tant, en especial les PIMES. Les empreses estrangeres que vénen a instal·lar-se aquí ja duen tota la planificació de la seguretat preparada des de la seva seu central. Tanmateix, es troben que les empreses mantenidores són locals i que, de vegades, no tenen prou formació al respecte. Els cursos ATEX tenen tot el seu sentit en aquests casos.

La formació ATEX a ESEC garanteix la capacitació al 100 per cent

Un cop s’ha definit si l’empresa té o no zones ATEX, s’entra en el manteniment d’aquestes zones. És obligatori que tots els elements siguin segurs, que estiguin protegits, que no puguin provocar una espurna o que, amb la calor, puguin arribar a fer real una explosió. Les persones implicades han de tenir molt clar com han d’actuar, com s’ha de prevenir qualsevol possible risc.

La llei estableix que totes les persones que intervenen en aquestes zones han d’estar degudament formades. D’aquí la importància d’aquests cursos ATEX que s’imparteixen a ESEC. No només serveixen per expedir un certificat de superació de les proves, sinó que garanteixen 100 per cent que aquests estan realment capacitats. En cas contrari, no s’entrega el certificat.

A Europa, hi ha una sèrie d’organismes notificats que certifiquen els elements que són segurs per poder utilitzar-los en zones ATEX. L’INERIS, organisme notificat europeu, ha posat en marxa el referencial IsmATEX de certificació ATEX de capacitació. Aquest referencial dóna la garantia d’una formació pràctica i completa, amb la qual les empreses poden demostrar de forma fefaent que les persones estan ‘degudament formades’ com exigeix la llei.

A ESEC donem aquesta formació certificada, avalada per l’institut francès INERIS (Institut Nacional de l’Entorn de Riscos Industrials).

Una formació ATEX certificada

Els programes ATEX a ESEC tenen com a objectiu formar degudament les persones, com obliga la llei. Els cursos que impartim acaben amb un certificat per part d’un organisme notificat extern controlat per la Comissió Europea.

Són diferents els perfils professionals de les persones a qui interessen aquests programes. En primer lloc, trobem els operaris. Dins d’aquest grup, incloem les persones que intervenen en les zones ATEX amb la missió de mantenir, reparar o manipular els elements que estan protegits per seguretat. Aquest és el nivell 1 d’ATEX. De moment, la formació que estem impartint a ESEC va dirigida a aquests professionals.Metal factory employees

Tanmateix, hi ha dos grups més. El nivell 0, format per aquelles persones que no han de tocar ni manipular cap d’aquests elements ATEX, però que desenvolupen la seva feina dins d’aquestes zones amb perill d’explosió. És bo i convenient que aquestes persones també adquireixin uns mínims coneixements sobre el que és ATEX i com han de treballar en aquestes zones. Després hi ha el grup 2, compost per enginyers i perfils similars, que són qui han de dirigir la feina dels operaris de nivell 1 abans esmentats.

Ara per ara, a ESEC només estem formant persones del nivell 1. Tanmateix, tenim previst anar ampliant l’oferta de forma progressiva cap a la resta de perfils interessats.

Formació ATEX elèctrica i mecànica

Històricament, l’ATEX té especial cura de l’electricitat, com un dels principals perills a l’hora de provocar una explosió. Una espurna, les altes temperatures d’un aparell elèctric poden ser la causa d’un accident. Fa molts anys que la protecció elèctrica de l’ATEX està desenvolupada.

Més recentment, s’han dissenyat també les normes ATEX mecàniques i, per tant, el curs mecànic. Un coixinet que es trenqui, que s’escalfi més del compte; un eix que no estigui ben dimensionat o el manteniment del qual no en sigui l’adequat; un oli en un aparell que no el refredi o protegeixi bé representen un perill.

Es fan, per aquest motiu, dos cursos separats d’ATEX: un elèctric i, l’altre, mecànic. Com que només un baix percentatge de les explosions vénen causades per raons mecàniques, la proporció d’hores de formació de cada curs és diferent. Així, el curs ATEX elèctric consta de 16 hores i el mecànic de 8 hores de formació.

L’organisme INERIS, encarregat de les certificacions facilitades pels programes ATEX a ESEC, ho té organitzat d’aquesta manera. Es recomana que una empresa que es dediqui al manteniment faci totes dues formacions per tenir la certificació completa.

Importància de la certificació ATEX

Quan es produeix una explosió, un inspector o un jutge poden exigir a la direcció de l’empresa l’estudi ATEX obligatori i preceptiu. Si l’empresa no ha fet aquesta anàlisi on queden classificades les zones ATEX amb risc d’explosió, pot haver-hi fins i tot una demanda penal, en casos greus.

atex-cursosSi l’empresa efectivament té l’estudi, però no ha posat en pràctica les mesures necessàries i no ha format –o no ho ha fet degudament─ les persones implicades, es posa en marxa una cadena de responsabilitats.

Però no només pot passar això en cas d’accident. També es pot donar que hi hagi una inspecció de treball que demani el document ATEX i que, en comprovar que l’empresa no està complint la llei, emeti una multa.

És, fonamentalment, un assumpte de responsabilitat. A una empresa la poden acusar de posar en risc els seus treballadors, però també el medi ambient i la població civil on està aquesta empresa instal·lada.

A d’altres països, els governs i les asseguradores ho tenen molt clar. Aquí, a Catalunya, comença a ser una tendència creixent i cada cop es demana a més i més empreses. A més de ser una obligació legal, és quelcom que el mateix mercat comença a exigir, ja que la conscienciació per part de la societat va agafant cada cop més força.

El certificat de capacitació ATEX de l’institut francès INERIS

El certificat de capacitació ATEX de l’INERIS que es proporciona amb la formació ATEX a ESEC respon amb escreix a allò que la llei demana: que la persona estigui ‘degudament formada’.

Davant d’un accident, amb aquest certificat emès per l’INERIS, no hi ha dubte possible entorn de la qualitat i nivell suficient de la formació. Per això, és tan recomanable. L’INERIS és un organisme notificat per la Comissió Europea que aporta la màxima garantia a les empreses en aquest sentit. Una seguretat que qualsevol altre tipus de formació difícilment els hi pot donar.

És molt important el fet que les persones que superen el curs d’ATEX a ESEC i passen els exàmens estan avalades per l’INERIS en la seva capacitació. Alhora, en ser quelcom voluntari, és un plus de cara al mercat. Ja comença a haver usuaris que demanen a les seves empreses instal·ladores que el seu personal estigui format amb aquest referencial IsmATEX per l’institut INERIS.

A més, és l’únic certificat a Europa totalment pràctic. La resta de cursos creats per organismes notificats són teòrics. Precisament, l’INERIS va desenvolupar aquesta formació a demanda de les companyies petrolieres franceses (entre les quals s’hi trobava Total). Aquestes volien tenir la garantia que les empreses de manteniment que contractaven comptaven amb la formació pràctica necessària.

Es tracta d’una formació que té molts anys al mercat, reconeguda internacionalment, amb utilització a països com Alemanya, Itàlia, als Emirats Àrabs o l’Aràbia Saudita. És el curs pràctic més estès que hi ha avui en dia. És molt positiu per a aquelles empreses que tinguin l’oportunitat de fer-lo.

Alta qualitat i garanties d’aquesta formació ATEX

La formació ATEX a ESEC és totalment pràctica i va dirigida als operaris de nivell 1. Es pot fer en tres dies, i permet adquirir els coneixements fonamentals per poder actuar en cas de perill.

Es dóna un certificat de l’organisme francés INERIS que té una validesa de tres anys. Per mantenir-lo actualitzat, cal fer un reciclatge. S’organitzen grups per tal de fer aquestes renovacions.

El programa està en contínua evolució. Així, l’institut INERIS manté actualitzats els continguts, de tal manera que els professors estan obligats a renovar la seva llicència cada any. Quan han d’impartir un curs només ho poden fer amb els materials vigents.

A més, l’INERIS proveeix el contingut dels exàmens, dóna instruccions de la manera com s’han de fer i es reserva la potestat d’enviar un inspector que controli el protocol o de posar-se en contacte directament amb els alumnes.

L’exigència és molt alta: la seguretat és un assumpte massa seriós com per plantejar-ho d’una altra manera. No és un curs qualsevol, està perfectament controlat i dirigit. Ningú no pot posar en dubte la certificació de l’INERIS, aquest és el gran avantatge.

Si una persona no passa el 50 per cent de les proves, ha de repetir el curs; si un alumne no supera el 70 per cent dels exàmens, se li han de fer unes sessions especials per recuperar les parts on ha fallat i se li permet de tornar a presentar-se dins del mateix curs. Hi ha una metodologia rigorosa i una forma de treballar clara, controlada i dirigida per l’organisme, per proveir de la màxima qualitat.

esec-cursos-formacio-sabadell