Formació Professional Dual: un sistema educatiu innovador que facilita l’ocupació

Formació Professional Dual: un sistema educatiu innovador que facilita l’ocupació

Entrevistem l’Estela Sánchez, Directora de persones a l’empresa Dicomol del sector del motlle.

En aquest article us convidem a conèixer a fons l’FP Dual. L’Estela és experta en aquest nou sistema educatiu i té una llarga experiència en portar-ho a la pràctica dins de Dicomol.

Estela, ens podries explicar que és l’FP Dual?
En l’FP Dual l’alumne combina els processos d’ensenyament a un centre tradicional i la formació a una empresa del sector. La diferència amb l’FP tradicional és que, abans, l’estudiant rebia la teoria al centre i paral·lelament realitzava 300 hores de pràctiques externes.
Amb aquest nou sistema, certes assignatures es traslladen directament a l’empresa per aprendre-les de forma teòrica i pràctica. Allà es cursen unes 900 hores lectives. Per tant, l’estudiant es forma amb un règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa. Finalment l’alumne surt amb un títol genèric que l’acredita per treballar en un determinat gremi.

Com es porta a la pràctica aquest nou sistema?
Quan l’estudiant arriba a l’empresa, se li adjudica un tutor. Aquesta persona és l’encarregada d’ensenyar-li tant la part teòrica com la pràctica. També assumeix l’avaluació i els criteris docents. En aquest sentit, existeix un sistema informàtic autonòmic anomenat «Qbic» que uneix l’avaluació que es fa des del centre com des de l’empresa.

La intenció és que l’alumne surti el més preparat possible dins del camp corresponent. Això implica que l’empresa fa un esforç i una inversió en la formació d’aquests nous professionals. L’objectiu final és que arribin a formar part de l’organització, fent-los sentir un més del dia a dia.

dicomol-2-peque

Qui la pot cursar?
La pot cursar qualsevol persona que hagi aprovat l’ESO. S’ha de tenir en compte que alguns centres encara funcionen amb el règim antic. D’altra banda, cal afegir que aquest sistema està més consolidat en els graus superiors. La raó és que els estudiants ja han assolit la majoria d’edat i són més madurs per assumir certes responsabilitats. En definitiva, han de ser persones que s’integrin perfectament en el funcionament de l’empresa.

Existeixen diferents modalitats?
L’FP dual es pot aplicar a qualsevol formació professional si el centre ho ha sol·licitat a la Generalitat. Existeixen diferents estudis que ja la imparteixen en els àmbits de la metal·lúrgia, l’administració, la química, entre d’altres.

Per què és un sistema d’FP interessant? Pros i contres?
L’avantatge més clar de l’FP Dual és que surten nous professionals, molt preparats i amb nombroses hores de pràctiques reals. A més, aquests estudiants poden certificar que tenen experiència laboral en el seu camp.
Com a contres diria que, si no es coneix el sistema en profunditat, pot fer respecte portar-ho a la pràctica. La raó és que és possible que l’estudiant no s’integri adequadament. A més, es necessita un perfil docent que assumeixi la formació dins de la companyia.

Com se seleccionen els aprenents per a cada empresa?
En primer lloc, l’empresa ha d’establir una bona relació amb l’institut. D’aquesta manera, el centre docent coneix perfectament les necessitats de cada companyia. Això afavoreix la selecció del candidat més adequat per a cada cas. També es tenen en compte paràmetres com els interessos, el lloc de residència o el perfil de l’estudiant.

ajuste-7

On es pot fer?
Alguns centres d’FP ofereixen aquesta modalitat i altres no. L’alumne ha de tenir clara aquesta informació. D’altra banda, cada institut té convenis signats amb diferents empreses o amb associacions del gremi. El fet que un institut treballi amb un gremi i no pas amb empreses individuals, dóna una visió més àmplia del sector. D’aquesta manera, l’alumne surt amb una formació més global i no com un professional a mida d’una organització concreta.

Com està regulat pel que fa a la contractació? Les pràctiques a les empreses són remunerades?
Sí, són remunerades. L’empresa pot optar a pagar com a beca o com a contracte de formació i aprenentatge. Això és molt interessant per l’aprenent perquè, alhora que completa els seus estudis, pot obtenir uns ingressos econòmics.

En el cas de la vostra empresa… com ha estat l’experiència?
Nosaltres fa molts anys que portem a terme aquest sistema o modalitats similars com els PNL-pràctiques no laborables. Per a la nostra empresa, ha estat una experiència molt enriquidora. Tant és així, que la majoria de vegades les persones formades acaben integrant-se al nostre equip.  

Les raons de les contractacions poden ser diverses: perquè s’han jubilat treballadors, per substituir persones que han marxat o per una baixa laboral. La filosofia de l’FP Dual és que anualment cada organització ofereixi certes places. El nombre d’aprenents dependrà de la grandària de l’empresa. Si, després d’aquesta formació, es genera alguna vacant, és molt possible que l’aprenent romangui a l’empresa.

dicomol-1-peque

Voldries afegir alguna cosa més sobre l’FP Dual que creguis important?
Voldria posar en relleu el poc valor que es dóna a la Formació Professional per part de la societat. Es continua pensant que es tracta d’una sortida per a persones que no els agrada estudiar… Però no és així. De fet, als estudis d’FP s’estudia moltíssim. No obstant això, moltes famílies encara menystenen aquesta opció per falta d’informació. I ja no parlem de la manca de noies en famílies professionals industrials. La bona notícia és que en els últims temps i gràcies a l’FP Dual això ha començat a canviar. Però encara queda molta feina per fer.

Moltes gràcies Estela per tot el que ens has explicat. Ara tenim bastant més clar en què consisteix l’FP Dual.