¿Coneixes la morfopsicologia?

¿Coneixes la morfopsicologia?

¿Coneixes la morfopsicologia?

La morfopsicologia és la ciencia que ens permet conèixer millor les nostres aptituds, tant afectives com relacionals. Gràcies al nostre cervell i a la intel·ligència emocional, podem empatitzar i també identificar els sentiments i la orientació social, els sentiments idealitzats, interessats i apassionats dels altres. Així com també la capacitat de lideratge natural i curiosa, però també aspectos negatius com la desconfiança o el tancament.

Llenguatge no verbal

A vegades parlem sense pronunciar paraules. La nostra expresió corporal i facial parla per nosaltres i expressa tot allò que sentim. Hi ha molts imputs al nostre voltant i tot pot afectar-nos d’una manera o d’una altra.

A les arts escèniques, el llenguatge corporal és l’activitat dels intèrprets (inclosa la veu), el llenguatge verbal correspon al text teatral i la comunicació no verbal és la posada en escena, el conjunt de l’escenografía (incloent-hi el disseny de l’escenari, decorat, vestuari, llum, so, projeccions audiovisuals, etc.) i interpretació, és a dir, tot excepte el text. No tots els espectacles dramàtics tenen text i també n’hi ha d’experimentals als quals, per exemple, el text són paraules inventades sense sentit o al qual els actors van dient noms de vegetal i tanmateix els diàlegs “s’entenen” perfectament

Curs de Formació a ESEC

En aquest curs estudiarem les zones facials que més comuniquen aplicant la morfopsicologia per conèixer les nostres aptituds físiques i les necessitats materials i sensuals. Amb la realització d’aquest curs aprendràs:

Els 4 moviments vitals de la zona inferior i el seu significat
La incidència dels 4 moviments a la boca i el seu significat
La incidència de les tendències a nivell físic
La incidència de les “carns” a nivell físic
Els 4 moviments vitals de la zona mitja i el seu significat
La incidència dels quatre moviments en el nas
La incidència de les tendències a nivell afectiu
La incidència de les “carns” a nivell afectiu
Pràctica interactiva entre l’alumnat

Aquest curs té com a objectiu identificar les nostres capacitats físiques i socials i conèixer les dels altres de forma inmediata, les aptituds per gestionar els nostres instints i emocions, i també les dels altres i comprendre les nostres tensions internes i les dels altres a nivell físic i emocional.

esec-cursos-formacio-sabadell