La importància d’un pla de marketing per a la teva empresa

La importància d’un pla de marketing per a la teva empresa

 

Totes les empreses tenen uns objectius econòmics. I no hi ha millor manera per garantir tals objectius que preparant un pla. A aquest pla se’l denomina Business Plan i integra diferents apartats: el pla de màrqueting, el pla financer, el pla logístic…

A l’article d’avui, volem parlar precisament sobre el “pla de marketing” i aprofundir sobre la seva finalitat i la seva elaboració. El pla de màrqueting es construeix sobre quatre pilars: el producte, el preu, la promoció i la distribució, i l’objectiu és incrementar les ventes, obtenir rendibilitat, reforçar la marca i consolidar-se en el mercat.

Com si d’una competició entre empreses del sector es tractés, els plans de marketing busquen absorbir gran part dels consumidors per part de l’empresa en el mercat en el que es troben.

Pla de Marketing Mix: “Product”, “promotion”, “price” i “placement”

En un pla de màrqueting s’estudia com fer més atractiu un producte. Es valora si s’ha de “paquetitzar”, es millora el disseny del packaging, es creen marques comercials i es potencien els beneficis del producte que més atractius li siguin al consumidor. No és el mateix un pot de crema solar totalment blanc, que un pot de crema solar on s’indica el grau de protecció. No és el mateix un pot de crema solar universal, que un pot de crema solar indicat per a infants.

businessman leaning against a concrete wall with color city concept

També s’estudia i es planifica com es comunicarà el producte al públic objectiu. El nostre producte penetrarà al mercat si es comunica per radio? Obtindrà més vendes si es promociona per internet? Localitzar el públic objectiu, estudiar-lo i saber en quins canals de comunicació connectarem amb ell, és una dels pilars del pla de màrqueting: La Promoció. No només es decideix on s’ha de comunicar sinó també “com”. Desenvolupar un missatge que desperti simpaties és un objectiu clar del pla de marketing.

Quin és el preu més atractiu? Potser fa faltar pujar el preu a un producte per fer-lo més atractiu i donar-li un enfocament més selectiu. O potser, fa falta baixar el preu, per penetrar en un segment de consumidor més massiu i per tant, buscar el volum contra el marge. Això es el que s’estudiarà quan tractem un dels quatre pilars del pla de marketing: El preu.

El placement o la distribució, tracta d’analitzar en quins punts de venta es trobarà el nostre producte: Tendes online, lineals de supermercat, botigues específiques, grans magatzems…

Aprèn a elaborar un pla de Marketing a Esec, Sabadell

La professora Marta Casas , directora del departament de màrqueting integral del  Centre Metal·lúrgic, impartirà un curs de 20 hores, en el qual es seguirà el següent programa:

Més informació: http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1915

  1. Reforçar el concepte de màrqueting i la seva aplicació practica a l’empresa.
  2. Anàlisis intern: DAFO. Anàlisis dels recursos humans, finances i tecnològics de l ‘empresa.
  3. Anàlisis extern : competència, DAFO, recerca de mercat i d’altres.
  4. Característiques/beneficis i avantatges competitives dels productes/serveis.
  5. Creació i desenvolupament d’objectius/estratègies i plans tàctics segons el mercat.
  6. Anàlisis del màrqueting mix; preu, producte, distribució, promoció.
  7. Desenvolupament de nous productes/serveis i dels ja consolidats.
  8. El màrqueting relacional: tastet de comunicació, CRM, digital, publicitat i promoció de vendes.

TALLER PRÀCTIC: les empreses realitzaran el seu propi pla de màrqueting.

esec cursos formacio sabadell