Excel: Una peça clau per a la teva empresa

Excel: Una peça clau per a la teva empresa

Gracies als programes informàtics, el món de l’empresa ha pogut assolir posicions d’eficiència difícilment imaginables abans de la generalització de l’ordinador personal al camp empresarial.

Gràcies als ordinadors personals, a nivell d’empresa, podem millorar l’eficiència en tots els departaments: comercial, comptable, direcció… El programa de les fulles de càlcul Excel és un dels programes imprescindibles per a la majoria d’empreses catalanes.

¿Quan s’utilitza l’Excel?

Mitjançant l’Excel, podem fer seguiment de la cartera comercial de la nostra empresa, analitzar la evolució fiscal i comptable del negoci i estructurar tasques i projectes.

curs excel sabadell 2 curs excel 3

¿Quines funcionalitats té l’Excel?

L’Excel es compon de fulles de càlcul. Gràcies a aquestes fulles, podem aplicar formules per fer previsions, aplicar diferents escalabilitats, fer simples sumes o inclús fer càlculs de préstecs hipotecaris.

Un dels punts forts d’Excel, és que a partir de taules, podem crear gràfics amb diferents models visuals, una funcionalitat que es molt útil a l’hhora de presentar els números de l’empresa a tot aquell que ho necessiti en un moment donat.

El centre formatiu ESEC, està especialitzat en cursos d’Excel

Tot i que estem ubicats al centre de Sabadell, la nostra oferta de cursos formatius per a professionals i per a empreses, ens fa ser un dels referents del sector. A més, la formació d’Excel que s’imparteix al centre formatiu, està dividida en tres cursos:

  • Curs bàsic: Orientat a formar en el domini de les fulles de càlcul d’aquest programa de totes aquelles persones que disposin simplement del nivell usuari de Windows:
  • Curs avançat: Aquest curs, va destinat a tots aquells alumnes que ja hagin cursat el curs bàsic d’Excel a ESEC, o a tots aquells, que disposen d’una base i volen convertir-se en professionals d’aquest programa.
  • Curs de taules dinàmiques: Es requereix com a mínim el curs bàsic o uns coneixements mínims d’Excel. Gràcies a aquest curs, podrem treballar amb taules dinàmiques, una eina que ens permetrà explotar al màxim els avantatges d’aquest programa.