Escape Room per a empreses: una proposta innovadora

Escape Room per a empreses: una proposta innovadora

ESEC i Beteam presenten una nova manera de millorar els equips de treball a través d’una activitat de team building divertida i eficaç. Un joc d’aventura física i mental basat en enigmes i proves que es duu a terme en equip.

Hi ha un abans i un després, s’aprèn amb la pràctica i la reflexió. Un escape room per a empreses que s’estructura en dues fases: la del joc i la de la formació.

Activitat lúdica i formativa per crear equips d’alt rendiment

L’escape room és un joc de pistes que té un objectiu, i el treball en equip en fa possible l’assoliment. El lideratge, l’organització, la comunicació entre els membres condueix a un resultat, un resultat connectat amb el rendiment de l’equip en conjunt. Es treballa sota pressió, amb recursos limitats… Com els equips es desenvolupen en aquest context?

L’escape room aplicat a les empreses és molt revelador, molt útil per conèixer millor el funcionament dels equips. Com es gestionen les discrepàncies? Quines són les persones que assumeixen els rols de lideratge? Sap l’equip avançar cap un objectiu comú?

scape-room-2
Aquesta activitat descobreix els potencials dels participants i dels equips, a través del joc i de la posada en comú, amb un debriefing posterior. En la segona part, un coach expert guia els participants en l’anàlisi del que ha passat, de com s’han desenvolupat en la realització de la tasca encomanada, quines decisions han estat encertades… i quins són les àrees de millora en els professionals i en l’equip com a unitat.

Com s’organitzen, com es coordinen, com es gestionen, com es comuniquen. Un joc que ajuda que les persones es coneguin millor entre elles, que fa més estrets els llaços de relació. Una anàlisi enriquidora per saber com és la dinàmica dels grups de treball a l’empresa, quins són els elements clau de la seva eficiència i què necessiten per ser millors.

Un escape room personalitzat per a cada empresa

La personalització és una de les claus de l’eficàcia d’aquest model d’escape room. Es crea ‘ad hoc’, en funció de les necessitats de cada empresa. Una reunió prèvia amb l’equip de disseny de BeTeam permet determinar els objectius, els equips que hi han de participar; es creen la trama, les pistes, els personatges… tot a mida. Es consensuen els detalls i es dissenya l’activitat.

scape-room-3
És l’escape room el que va a l’empresa i s’hi adapta, no a l’inrevès. S’organitza i es desenvolupa a les instal·lacions mateixes de l’empresa, si es vol, o en un altre espai que es consideri adient. La història, el material, el vestuari, la dramatització dels personatges es poden personalitzar amb la imatge de la marca.

Els objectius es poden vincular amb objectius empresarials reals. Descobrir a través de les pistes com fer la millor oferta comercial, com desenvolupar un nou producte, o com resoldre una queixa, en poden ser alguns exemples.

Quina és la proposta d’ESEC

La proposta que fem des d’ESEC, en col·laboració amb BeTeam, està pensada per a grups de 15-20 participants. D’una duració prevista de dues hores: una hora de joc, i una hora de formació. Tanmateix, és possible dissenyar activitats per a grups més nombrosos, de fins a 200 participants. És qüestió de crear un programa adient per a cada cas.

Una reunió inicial permet consensuar els objectius, la trama, la ubicació, les dates i la personalització necessària. És una activitat bonificable per la Fundació Tripartita. De la gestió del crèdit, ESEC se’n pot encarregar.

scape-room-4
Les persones que condueixen l’activitat són experts provinents de diferents àrees de coneixements des de les humanitats, fins al màrqueting i l’empresa. Dirigeix la sessió de formació en Pere Gómez de VALORIA, responsable de consultoria de RRHH del Centre Metal·lúrgic, un coach expert en gestió equips d’alt rendiment. Està acreditat per Ia International Coach Federation (ICF) com PCC en coaching ‘one to one’ i coach d’equips per la EEC.

En voleu saber més? Truqueu-nos!

esec-cursos-formacio-sabadell