ELS IMPOSTOS A LA PIME

ELS IMPOSTOS A LA PIME

Un dels temes que més preocupen a les pimes i als emprenedors és la fiscalitat de las seva empresa, és a dir, els impostos que ha de pagar religiosament si no vol arriscar-se a una multa per part d’Hisenda. Si bé és cert que molts autònoms i organitzacions prefereixen delegar aquesta responsabilitat a una gestoria, és important que totes les persones han de conèixer quins són els seus deures i les seves obligacions amb l’Administració. Per això, avui des del blog d’ESEC Centre de formació de Sabadell volem dedicar aquesta nova entrada als principals impostos que totes les pimes han […] Read more

EVITA UNA SANCIÓ: LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

EVITA UNA SANCIÓ: LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

 

La Llei Orgànica de Protecció de Dades té com a objectiu principal garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques  pel que fa al tractament de les seves dades personals, especialment vetlla per salvaguardar l’honor i la intimitat personal i familiar de tots els ciutadans. El no compliment de la mateixa pot acabar en una sanció bastant elevada com veurem una mica més endavant. Per això hem cregut convenient dedicar el post d’avui a parlar-vos d’aquesta llei que ens afecta diàriament a tots nosaltres. Però, anem a veure amb més detall quins són els […] Read more

GUANYAR TEMPS AL TEMPS

GUANYAR TEMPS AL TEMPS

El temps és un recurs únic i irreemplaçable que tenim totes les persones,  però que pocs saben com aprofitar-lo adequadament. L’administració del temps és una forma de viure i de ser i sovint esdevenen contradiccions quan hom vol canviar els seus hàbits per aprofitar millor el seu temps, tant en l’àmbit laboral com en el personal. En aquest sentit, hi ha un munt d’idees equívoques respecte al temps i la productivitat. No és veritat que una persona que treballi més temps i més intensament, sigui més productiu, de fet, el més probable és que faci el seu treball de manera […] Read more

LA COMUNICACIÓ EFECTIVA

LA COMUNICACIÓ EFECTIVA

Una bona comunicació dins l’empresa és fonamental per garantir l’eficàcia del treball en equip i la correcta transmissió dels missatges entre els diferents treballadors. Gràcies a una comunicació efectiva, podem crear un ambient de treball harmoniós, obtenint millors resultats entre els diferents departaments que formen una empresa, i aconseguir així, la disminució de malentesos i un conseqüent augment de la productivitat. En resum, podem afirmar que una bona comunicació dóna com a resultat una organització forta, sòlida i en continu creixement.

L’ésser humà té l’arrel del seu desenvolupament en la comunicació entre els membres d’un mateix grup, i entre els grups […] Read more